Üyelerimize Duyuru

Değerli DİYAHED üyeleri,

2013 yılında kurulan derneğimiz her geçen gün daha da büyümektedir. Bu gelişim sadece dernek yöneticilerinin değil sizlerinde katkıları ile gerçekleşmektedir.

2013 yılında derneğin kuruluşunun asıl amacı birlik olmak ve birliğin getirdiği güç ile sorunlara karşı bireysel değil bütünsel yaklaşım sergilemekti. Özellikle 2013 yılında aile hekimlerinden gayri hukuki istenen savunmalar ve bu savunmalar incelenmeksizin verilen cezaların haddi hesabı yoktu.

Pilot kanuna dayalı olarak başlayan aile hekimliği macerası, 2 ana yönetmeliğe bağlı olarak devam etmekte ve bu kanun ve yönetmeliklere dayalı bir hizmet sunumunu esas almaktadır. Ancak aile hekimliği statüsünü görmezden gelen ve adeta keyfi yorumlamalar ile başka mecralara çeken yaklaşımlara karşı ancak güçlü bir STK ile mücadele edebiliriz.

2014-2016 yılları arasında; önce hastane nöbetleri, ardından ASM nöbetleri ile devam eden Aile hekimliği ruhuna aykırı yaklaşımlara karşı ülke genelinde gösterilen haklı mücadeleye ilimizde %83 gibi bir oranda direnç gösterilmiş olup, zaten mevzuata ve aile hekimliği ruhuna uygun olmayan bu süreçten birinci basamak birlik olarak ciddi bir başarı ile çıkmıştır.

Bu süreçte ihtar puanları 100 idi. Her bir birey doğru yaklaşımı gösterince, bu doğrular etrafında birlik gösteren STK’lardan alınan güç ile ihtar puan sınırı 200 puana yükseltilmek durumunda kalınmış ve tek bir hekimin dahi sözleşmesi feshedilememiştir.
Yer yer bazı illerde farklı sebeplere istinaden gerçekleştirilen sözleşme fesihleride il derneklerinin ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunun(AHEF) mücadelesi ile çözümlenmiştir.

İlimizde de maalesef idarenin mevzuat ile çelişen bazı uygulamalarınının devam ettiğini görmekteyiz. Siz değerli aile hekimlerince hukuk komisyonuna iletilen sorunlarını hukuk müşavirine inceletmekte ve hukuki algoritma neticesinde yargıya taşımaktayız. Son bir yıl içerisinde yargıya taşıdığımız TÜM sorunlar lehimize sonuçlanmıştır. Tabi ki bu bağlamda idarede farkındalılık oluşmakta ve diğer hekimlere benzer yaklaşımlarda bulunmamaktadır.

Burada çok önemli bir noktayı gözden kaçırmamak gerekir. Dernek ve AHEF kişiler adına hukuki yola başvuramamakta, sadece üyelerinin talebi doğrultusunda hukuki süreci üyeler adına kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Örnek vermek gerekir ise; bir ilçemizde entegre sorunsalı ile ilgili davada,üyemizin talebi ve ısrarı olmasa idi,haklı oldukları konuda dava açamayacak ve kazanamayacaktık. Dolayısıyla bu sorun tüm entegre çalışanı aile hekimlerinin kronik sorunu haline gelecekti.

Yine benzer bir durumda aile hekimlerine gereğinden fazla ASM gideri hesaplanması sürecinde ilgili aile hekimi davasının arkasında durmasa diğer tüm aile hekimleride ciddi bir ASM gideri ile karşı karşıya kalacaktı.

Başka bir aile hekimimizce aşı bozulması sürecinde kendi kusurları dışında idareninde eksik işlemleri noktasında dava açmakta ısrarcı olmasa idi, bu sorun ilimiz tüm aile hekimlerini kapsar hale gelecekti.

Son dönemde ise özellikle hastalık raporlarına istinaden, vekalet eden hekim olmasına rağmen, mevzuatın aksine keyfi yorum ile aile hekimlerine hem ihtar puanı cezası hem de bir günlük maaştan kesinti yapıldığını görmekteyiz.

Yine bazı aile hekimi üyelerimizin vekaleten yerine baktıkları hekimlerden ötürü hesaplarına yatması gereken cari giderlerin ve mobil hizmet ücretlerinin vb. eksik yattığı hususunda şikayetlerini duymaktayız.

İlimizde yaşanan sorunların büyük bir kısmı diğer illerdede yaşanmaktadır.Tüm bu durumlar için hem dernek hemde Aile hekimleri fedarasyonu hukuk müşavirlerince dava hazırlıkları tamamlanmış, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere matbu dilekçeler hazırlanmıştır

Ancak tüm üyelerimiz en ufak bir haksızlık şüphesinde bizlere bilgi vermeli, gerekli mercilere itiraz etmeli ve Hukuk Müşavirinin hukuka uygun bulmadığı durumlarda hukuki olarak haklarını arama konusunda ısrarcı olmalıdır. Mücadelenin bu kısmında CESARET ile hareket etmelidir. . Tüzüğümüz gereği; DİYAHED bu ve benzeri tüm konularda,mevzuat çerçevesinde aile hekimlerinin %100 Yanındadır.

Üyelerimizin MADDİ ve MANEVİ olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve BİRLİK OLMA NOKTASINDA BİREYSEL KATKILARINI BEKLEMEKTEYİZ.

DİYAHED Y.K.