İlimizde Entegre Hastane Davası Kazanıldı

İlimizde Entegre Hastane Davası Kazanıldı

Diyarbakır aile hekimleri derneği (DİYAHED) Aile Hekimlerinin Haklarını savunmaya devam ediyor. İlimizdeki bir entegre hastanede çalışan Aile hekimlerine, Aile hekimliği uygulama yönetmeliğine uygun yazılmayan nöbetlerden ötürü; Nisan 2018 de AHEF hukuk müşavirliği koordinatörlüğünde Diyarbakır Bölge 1. İdare mahkemesinde açılan yürütmeyi durdurma davası 13.11.2018 tarihinde lehimize sonuçlandı. Mahkeme kararında ” Dava konusu Nöbet listesinin Aile Hekimliği Uygulama

Devamını Oku