Daha iyi bir aile hekimliği için...

Dayanışma, örgütlenme, geliştirme...

Ülkemizde Aile Hekimliği modeli 2005 yılında başlamış ve diğer illerin katılımı ile 2010 yılında bu süreç tamamlanmıştır.

Ülkemizde aile hekimliği modeli oluşurken hukuki ve idari anlamda birçok sorun ile karşılaşılmış ve ülkemizde aile hekimliğinin uluslararası standartlara ulaşabilmesi, idari ve hukuki anlamda sorunların karşılıklı olarak çözülebilmesi için aile hekimlerince oluşturulan derneklere ihtiyaç doğmuştur.

İllerde hızlı bir şekilde dernekleşme süreci yaşanmış ve 2008 yılında Aile hekimliği Derneği bulunan illerinde vücut vermesi ile “Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)” kurulmuştur.

Bu süreç içerisinde ilimizde de dernekleşme çalışmaları yapılmış, ilimizdeki aile hekimlerinin; sosyal, ekonomik ve mesleki özlük hakları ile ilgili alanlarda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar, aile hekimleri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirme çabaları, ‘’Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği’’ (DİYAHED) 2013 yılında kurularak taçlandırılmıştır.

24.07.2014 tarihinde, DİYAHED tarafından, AHEF’e katılım kararı alınmış ve DİYAHED; 15.10.2014 AHEF üyesi bir dernek olmuştur.

DİYAHED’in yaklaşık 148 ASM sorumlusu ve 30 ilçe sorumlusu bulunmaktadır. Dernek yönetim kuruluna bağlı olarak; Hukuk komisyonu, Eğitim komisyonu, Teşkilatlanma komisyonu bilimsel ve sosyal perspektifte çalışmalarına devam etmektedir.