Dr. Mehmet ÜLBEĞİ
Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı

Dr. Mehmet POLAT

Dr. Levent KALENDER

Dr. Meryem İZ