Sağlıktan sorumlu Vali Yard. Sayın Remzi Oğuz YILMAZ ile görüşme

Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Olarak göreve başlayan Sayın Remzi Oğuz YILMAZ’I DİYAHED Y.K olarak valilik makamında ziyaret ettik.
Kendisine yeni görevinden ötürü tüm aile hekimlerinin hayırlı olsun mesajını ilettikten sonra, il sağlık müdürlüğü adına Halk sağlığı başkanının da katılımı ile ilimizdeki birinci basamağa dair bazı sorunları değerlendirdik.

İlk olarak herhangi bir mevzuata dayalı olmayan ve sağlık kriterleri belirlenmemiş olan 300’e yakın türde sağlık raporu örnekleri ile sayın valimize sunulmuş ve çok sınırlı durumlarda tek hekim raporuna gerek olabileceği, diğer tüm durumlarda rapor taleplerinin sahayı hem fiziksel olarak hem de moral olarak yorduğunu, özellikle milli eğitim, gençlik spor ve diğer kurumlardan yoğun bir şekilde gelen rapor taleplerinin gereksiz olduğu, hem de vatandaşın bu rapor taleplerinden ötürü bürokratik engellere maruz kaldığını belirttik.

Daha önce defalarca DİYAHED olarak bu kurumlar ile görüştüğümüzü ve özellikle kurumlardaki kadro değişiklikleri sonrası yine bu rapor taleplerinin arttığını ve valilik olarak bu konuda bir düzenlemeye gidilmesi gerekliliğini dile getirdik.
Sayın Valimiz, bu anlamda DİYAHED olarak gerekli yazışmaların yapılmasına ve il sağlık müdürlüğü ilgili birimlerce de bu sürecin hızlandırılıp gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda destek sözü vermiştir.

DİYAHED olarak; aile hekimlerinin özlük ve hukuki anlamda haklarını daha iyi korumak için, aile hekimliğini ilgilendiren bazı komisyonlarda(il tıbbi atık ücret değerlendirme komisyonu, evde sağlık hizmetleri değerlendirme komisyonu, performans itiraz komisyonu vb) bulunma isteğimizi dile getirdik. Sayın valimiz de il sağlık müdürlüğüne, mevzuat perspektifinde bu komisyonlarda aile hekimlerinin bulunmasının, birinci basamak sağlık hizmetlerine olumlu katkı sunacağını belirtmiş, bu konuda çalışma yapılmasını istemiştir.

Sayın valimiz Remzi Oğuz YILMAZ’I; 10-11 Kasım 2018 tarihinde AHEF-DİYAHED işbirliği ile düzenlenecek olan Mini Tıp Akademisine, yine 16.02.2019 tarihinde DİYAHED Eğitim komisyonunca planlanması yapılan bir günlük ‘’DİYAHED birinci basamak eğitim paneline’’ davet ettik.
Ayrıca 2019 yılı itibariyle DİYAHED olarak hem birinci basamak sağlık çalışanlarına, hem de Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik olarak ilimizde, DÜTF ile gerçekleştirmek istediğimiz ‘’1. Basamak Sağlık Paneli’’ çalışması için destek talep ettik.

Sayın Remzi Oğuz YILMAZ; ilimizde vatandaşlara yönelik daha fazla sosyal sorumluluk projesi geliştirilmesi gerektiğini ve bu anlamda 300’e yakın aile hekimi üyesi bulunan DİYAHED’ de görev düştüğünü, hatta üye sayısının daha da arttırıp, DİYAHED tarafından geliştirilecek bu tarz sosyal sorumluluk projelerine sıcak bakılacağını belirtmiştir. Bizlerde bu tarz projelerin diğer illerde de yapıldığını, ilimiz için uygun bir projeyi hayata geçirebileceğimizi belirttik.

Yaklaşık olarak iki saat süren görüşmede aile hekimliği ile ilgili birçok konuya değindik, olumlu izlenimler edindik. Valilik mevzuat çerçevesinde görevini yapan tüm aile hekimlerine her konuda destek olacağını, sahadan talep edilen bazı usulsüz isteklere karşı hekimlerin birlikte mücadele etmesi gerektiğini aksi takdirde doğru amaca ulaşılamayacağını dile getirmiştir.
Tüm üyelerimize duyurulur…