İzinler ve Hastalık Raporlarının Teslim Edilmesi

Değerli arkadaşlar 5 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren,Aile Hekimliği Kanununa ek yapılarak aile hekimlerinin izinlerinin düzenlendiği değişikliler sonrası,  11/12/2018 tarihinde yayınlanan 99858683-045.99 sayılı ”Aile hekimliğinde izin” konulu genelge ile kanuna eklenen hükümler detaylandırılmıştır.

Söz konusu genelgede; hastalık hallerinde alınacak istirahat raporlarının,hangi koşullara göre alınıp,idareye bildiriminin yapılabileceği ile ilgili 29/10/2011 tarihli 28099 sayılı yönetmeliğe atıfta bulunulmuştur.

Bu yönetmeliğe göre;

1- Alınan bir sağlık raporu, raporun düzenlendiği günü takip eden mesai saatine kadar kuruma bildirilmelidir. Örneğin rapor Çarşamba günü alınmış ise, Perşembe günü mesai saatine kadar kuruma ulaştırmalıdır.

2- Raporun bildirimi elektronik ortamda da olabilir. Bu bağlamda sağlık raporunun SMS, mail veya faks ile disiplin amirine bildirilmesi, yeterlidir. Rapor süresi sonunda, raporun aslı teslim edilmelidir.

3-Alınan raporun herhangi bir memura değil, kişinin bağlı olduğu disiplin amirine bildirilmesi gerekmektedir.

4- Bu düzenleme tek tekim ve sağlık kurulu raporlarının tümü için geçerlidir.

Ancak son zamanlarda bazı Aile hekimi ve Aile sağlığı çalışanlarının raporlarını usulüne uygun bir şekilde teslim ettikleri halde savunlarının istendiği, ihtar puanı ve maaştan kesme cezalarının verildiği bilgileri derneğimize ulaşmıştır.

Bu nedenle usulüne uygun raporlarını teslim ettiği halde kendisine ihtar puanı ve/veya maaştan kesme cezası verilenler için Valiliğe İtiraz etmeleri durumunda faydalanabilecekleri, derneğimizce bir itiraz metni hazırlanmıştır. Aşağıda itiraz metni ve ilgili yönetmelik ve genelgelerin eklerini bulabilirsiniz.

1)raporun denetim sonrası teslim edilmesi valilik itiraz yazısı

2)11-12-2018 tarihli Aile hekimliğinde izin genelgesi

3)29-10-2011 tarihli devlet memurlarına verilecek hastalık raporları genelgesi