İlimizde Entegre Hastane Davası Kazanıldı

Diyarbakır aile hekimleri derneği (DİYAHED) Aile Hekimlerinin Haklarını savunmaya devam ediyor. İlimizdeki bir entegre hastanede çalışan Aile hekimlerine, Aile hekimliği uygulama yönetmeliğine uygun yazılmayan nöbetlerden ötürü; Nisan 2018 de AHEF hukuk müşavirliği koordinatörlüğünde Diyarbakır Bölge 1. İdare mahkemesinde açılan yürütmeyi durdurma davası 13.11.2018 tarihinde lehimize sonuçlandı.

Mahkeme kararında ” Dava konusu Nöbet listesinin Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesine açıkça aykırı olduğu görüldüğünden tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır” denmektedir.

Diyarbakır aile hekimleri derneği olarak ilimizdeki aile hekimlerinin sosyal,özlük ve hukuki haklarını savunmaya devam edeceğiz.

İlgili davanın kararına ve farklı konularda hukuki destek almak için internet sitemizde yer alan hukuk portalını kullabilirsiniz.