DİYAHED Tıbbi Atık Komisyon Toplantısına Katıldı

Değerli Arkadaşlar;

12.12.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünde, Diyarbakır İl Vali yardımcısı Sayın Hacı Hasan GÖKPINAR başkanlığında, ilimizin tüm kurum temsilcilerinin katıldığı Mahalli Çevre kurulu Toplantısına, 1.basamak aile hekimlerini, DİYAHED’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kemal NOYAN temsil etmiştir.

Bilindiği üzere ilimizde tıbbi atıkların bertaraf işlemi büyükşehir belediyesince hizmet satın almak suretiyle yapılmakta ve takiben depolanmaktadır. Bu işlem için 2018 yılı için belirlenmiş tutar merkez ilçeler için 219 TL+KDV idi.

Büyükşehir belediyesi çevre sağlığı daire başkanlığınca %38 civarında bir artış önerilmiş, yoğun tartışmalar neticesinde 2. Ve 3. Basamak kamu ve özel temsilcilerinin itirazları sonucu oran 2019 için tahmini enflasyon oranına paralel olarak %25 civarında bir artış yapılmıştır.

Bu oran ASM’ler içinde uygulanmak istenmiş ancak DİYAHED olarak, komisyon başkanı sayın valimize, Aile hekimlerinin diğer sağlık kurumları gibi ASM bünyesinde gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadığını, hak edişlerinin SUT ile herhangi bir ilgisi bulunmadığını, tıbbi atık üretiminin birinci basamak hizmetlerinin doğal bir sonucu olduğu ve aile hekimlerinin tıbbi atık bertaraf ücretini, kendilerine ödenen cari gider kaleminden ödediklerini, 2018 yılında cari gidere % 5,69 +% 8,67 artış yapıldığını, bu oranın üzerinde bir tıbbi atık bertaraf ücreti artışının hakkaniyete uymayacağını ve saha tarafından kabul görmeyeceğini belirttik. Teklifimiz kurulca kabul görmüş, cari gidere yapılmış olan zam oranında bir artış 2019 yılı için uygun görülmüştür.

Büyük ölçekli diğer kurumlara %25 gibi orandan yapıldığı düşünülecek olursa 2018 cari gider zam oranı olan yaklaşık % 13 oranı Derneğimizce de uygun görülmektedir.

Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri tüm toplantılara katılarak, DİYAHED olarak birinci basamak çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz.