Bir Dava Daha Kazandık: Sözleşme Feshi Yapılan Aile Hekimi Eski Birimine Geri Döndü

Değerli DİYAHED üyeleri;
2017-2019 sözleşme döneminde işlenen fiiller gereği 200 ihtar puanını aştığı iddia edilen bir aile hekimi arkadaşımızın haklı mücadelesine destek veren DİYAHED hukuk komisyonu sayesinde, 19.06.2019 tarihinde sözleşmesi feshedilen arkadaşımız; 24.06.2020 tarih,2019/1566 ve 2020/616 sayılı idare mahkemesi kararları ile Eylül 2020 de eski birimine ve aile hekimliğine geri dönmüştür.
DİYAHED; Mevzuat ve Hukuki zemininde ve Diyalog ekseninde üyelerinin haklı mücadelesine destek vermeye devam edecektir.
Hayırlı olsun.

Söz konusu Karar aşağıdadır.

DİYAHED YÖNETİM KURULU