Asgari Geçim İndirimi (A.G.İ) Bildirimi

 

Üyelerimize ait yaptığımız bordro incelemelerinde, bazı üyelerimizin medeni durumlarındaki değişiklikleri yada çocukları doğması durumunda gerekli bildirimleri yapmadıkları yada bildirim yaptıkları halde  asgari geçim indiriminin bordrolarına doğru yansımadığını farkettik.

Asgari geçim indirimi her birey için en az 220,73 tl dir(2020 yılı için).

Asgari geçim indiriminin çocuk sayısı ve medeni duruma göre aşağıdaki tablodaki gibi olması gerekmektedir.

Üyelerimizin eğer eşleri çalışıyorsa, hem eşlerinin hem kendi bordrolarını incelemerini, yukarıdaki tablo ile karşılaştırmalarını, olası hata olması durumunda aşağıda linkleri verilen evrakları indirerek maaş mutemetliğine başvurmaları gerekmektedir. Asgari geçim indiriminin çocuklarla ilgili kısmını, eşlerden sadece 1 tanesi alabilmektedir. Örneğin eşi çalışan 2 çocuklu bir aile hekiminin, ilgili çocukların kaydı eşi üzeine yapılmışsa, aile hekiminin bordrosunda asgsari geçim indirimi 220,73 TL, eşinin bordorsunda 286,94 TL olmalıdır.

Yukarıda bahsi geçen asgari geçim indirimi dışında, birde çocuk yardımı bulunmakta ancak çocuk yardımı kalemi aile hekimliği uygulama yönetmeliğine göre aile hekimlerine ödenememektedir. Eşleri başka bir devlet kurumunda çalışan aile hekimlerinin, asgari geçim indirimi ve çocuk yardımı taleplerini eşlerinin kendi kurumlarına yapmaları durumunda çocuk yardımı parasını eşlerinin alma şansları bulunmaktadır. Çocuk yardımı 0-6 yaş için 73.03 TL, Altı yaş üstü için 36,52 lira dır(2020 yılı için). bununlada ilgili dilekçe aşağıda ilginize sunulmuştur.

 

1-Üyelerimizin(yada eşlerinin) bundan sonraki bordrolarında asgari geçim indiriminin düzeltilebilmesi(eşleri başka kurumda çalışanların çocuk yardımınıda alabilmeleri) için en kısa zamanda, aşağıdaki linke tıklayarak  ”Aile durumu bildirim formu” nu 2 nüsha şeklinde düzenleyerek mutemetliğe iletmeleri gerekmektedir.

2-Geçmişe dönük tutarların talep edilebilmesi için öncelikle aşağıda ” agi geçmişe dönük talep formu” nu tıklayıp indirerek bunuda mutemetliğe vermelerini istiyoruz. AGİ ile ilgili mevzuatlarda, her nekadar kişinin durumundaki değişiklikleri bildirmesi konusunda kendilerini sorumlu tutsada, Asgari geçim indirimi gelir vergisinden düşüldüğü için,bu durumun hatalı vergi ödemesi olduğunu, ilgili kanunlar gereği 5 yıl öncesine dair vergi düzeltmesi taleplerinde bulunabileceğinden yola çıkarak geçmişe dönük bu tutarın en azından 5 yıllık olarak talep edilebileceğini düşünmekteyiz. öncelikle başvurumuzu müdürlük mutemeliğine, sonra geçmişe dönük ödenmemesi durumunda vergi dairesine yapılması gerektiğini,ondanda sonuç alınmazsa hukuki yollara başvurulması gerektiğini düşünmekteyiz. (söz konusu dilekçe, eşleri başka kurumlarda çalışanlar için de ayrıca düzenlenmiş aşağıda indirme linki verilmiştir)

Not: çocuk sayısı hesabında 18 yaş altı,eğer eğitimine devam ediyorsa 25 yaşına kadar olan çocuklarınız hesaba katılmalıdır.

E- devlet aile durumu bildirimi sorgulama ve güncelleme ekranı

https://www.turkiye.gov.tr/maliye-bakanligi-kamu-personeli-aile-bilgileri-bildirim-sistemi

Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği

[email protected]

1-Aile durumu bildirim formu (2 nüsha düzenlenecek)

2-Aile Hekimliği agi geçmişe dönük talep dilekçesi

3-agi diğer kamu çalışanı geçmişe dönük talep dilekçesi