2 DAVA DAHA KAZANDIK!

Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği olarak üyelerimizin haklarını korumaya devam ediyoruz.

Birinci Dava , müdürlük tarafından hedef koyulan smear sayısına ulaşılamaması ile ilgili,

ikinci Dava ise aynı eyleme ihtar puan cetveline göre 2 farklı ihtar puanı vermeleri ise açtığımız davalardı.

her iki davada 24.06.2020 tarihinde lehimize sonuçlamış olup, mahkeme tarafından her iki davadada hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Aile hekimlerine verilen ihtar puanları yönetmenlik ile belirlenen fiillere karşılık yaptırımların olması ve sözleşme feshine neden oldugundan Anayasal ve yasal düzenlemelerle belirlenen DİSİPLİN yaptırımları olduğu için mevzuata uygun tesis edilmesi gerektiği; bunun ise TARAFSIZ bir soruşturmacı tarafından NESNEL sonuçlara varılması için lehte ve aleyhte TÜM DELİLLERİN toplanması gerekmektedir.

Derneğimizin hukuki desteği ile kazanılan iki dava İSM tarafından soruşturmanın mevzuata uygun yapılmaması sonucu elde ettiğimiz hukuki kazanımlardır.

İdarenin keyfi, usul ve esastan yoksun verdiği ihtar puanlarının iptali için mevzuat çerçevesinde hukuki olarak üyelerimizin haklarını aramaya devam edeceğiz.

Tüm üyelerimizin kendilerine haksız yere verilen tüm ihtar puanlarını portal.diyahed.org.tr den hukuk portalına girerek, hukuk komisyonuna iletmelerini istiyoruz.

DAVA KARARLARINI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ.

DİYAHED YÖNETİM KURULU

 

  1. DAVA KARARI

 

 

2. DAVA KARARI